შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის ფონდში დაცული ადრეული შუა საუკუნეების ლითონმქანდაკებლობის, ტორევტიკის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და საწესო-სარიტუალო ნივთების კატალოგი (V საუკუნე - XX საუკუნის პირველი ნახევარი)

Main Article Content

გურამ აბრამიშვილი
ელენე კავლელაშვილი
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Philosophy, Sciences, Arts