თურქეთის რესპუბლიკის შავი ზღვის სანაპიროს რეგიონის ქართველები: ეთნიკური და ენობრივი იდენტობა (თამარ მეფის უნივერსიტეტის 2014 წლის სამეცნიერო ექსპედიციის ეთნოლინგვისტური მასალების მიხედვით)

Main Article Content

ინგა ღუტიძე
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Philosophy, Sciences, Arts