"სიმღერის" პოეტური დანიშნულებისათვის ხალხურ პოეზიასა და ვაჟას შემოქმედებაში

Main Article Content

ავთანდილ არაბული
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Literature Studies, Textology