დავით აღმაშენებლის "გალობანი სინანულისანის" თარგმანისა და ინტერპრეტაციისთვის

Main Article Content

ლალი ჯოხაძე
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Literature Studies, Textology