ჟამი გორავს კამათლად (ლექსები)

Main Article Content

ემზარ კვიტაიშვილი
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Prose, Poetry, Translation