ვინც გამუდმებით შემოიცვეთს, შემოიდნობს სხეულს ქროლვაში (ჩანაწერები, ლექსები, ნახატები)

Main Article Content

ესმა ონიანი
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Prose, Poetry, Translation